Vergeleken met ongeveer 20 jaar geleden blijkt dat huishoudens met maar één auto schaars worden. Er zijn nu huishoudens die twee of meer auto’s hebben, wat eerst dus niet zo vaak voorkwam.

Dit komt vooral omdat steeds meer vrouwen ook werken. Eerst was het zo dat vrouwen vaker huisvrouw werden. Nu is het gebruikelijk dat ook de vrouw werkt, waardoor er dus een extra auto bij komt. We hebben via de Telegraaf ook eens goed gekeken naar de cijfers.

In 1991 leefde 20 procent van de Nederlanders in een huishouden met twee auto’s of meer. In 2011 is dat gestegen naar 36 procent. In dat jaar woonde 5 procent van de Nederlanders in een huishouden met zelfs drie of meer voertuigen.

Dat is nogal wat dus. En hoewel het aantal huishoudens zonder een auto steeg, is dit maar van 13 naar 15 procent. Dit is dus ongeveer gelijk gebleven.

Met zoveel auto’s op de weg is het des te frustrerender voor forenzen om te constateren dat het merendeel van de snelwegen nog steeds tweebaans zijn. Zoals ze in 1990 ook waren. Dit kan praktisch niet: Het is iedere dag weer merkbaar met ellenlange files. Er komen de afgelopen jaren wel steeds meer driebaans stukken bij, maar dit werkt ook niet. Of alles driebaans, of niets. Deze stukjes zorgen alleen maar voor een ‘bottleneck’ effect, en dus ook weer files.

Met de stijgende autogebruikers wordt helaas niet zoveel rekening gehouden door de overheid met het oog op bredere wegen. Men kan het tegenwerken maar het is onvermijdelijk dat het moet gebeuren. Vandaar dat het nogal onzinnig is om het niet direct te doen. Iedereen heeft er baat bij: Het is zelfs goed voor de economie.